THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip

Hotline:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO , Trung tâm ngoại ngữ THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO ,Trung tâm đào tạo THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO Sổ liên lạc online THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO , Ứng dụng đón con THIẾU LÂM NAM SƠN VÕ ĐẠO